РЕГУЛЯРНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧI З IНТЕГРАЛЬНОЮ УМОВОЮ ДЛЯ РIВНЯННЯ З ДРОБОВОЮ ПОХIДНОЮ ЗА ЧАСОМ

  • H. P. Lopushanska Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв, Україна
  • A. O. Lopushansky Жешувський унiверситет, Жешув, Польща
Ключові слова: рівняння дифузії, похідна дробового порядку, обернена задача, інтегральна за часом умова, прості типу Шварца

Анотація

Прямі й обернені задачі для рівнянь із дробовими похідними виникають у різних галузях науки і техніки. Відомі умови класичної розв'язності задачі Коші та крайових задач для дифузійно-хвильових рівнянь із дробовими похідними. Відомі оцінки компонент вектор-функції Гріна задачі Коші для таких рівнянь.

Ми вивчаємо обернену задачу визначення залежної від просторових змінних компоненти правої частини рівняння з дробовою похідною за часом при відомих функціях із простору типу Шварца гладких швидко спадаючих функцій чи зі значеннями в них. Також розглядаємо таку задачу при даних із деякого ширшого простору гладких, спадаючих до нуля на нескінченності функцій чи зі значеннями в них. Знаходимо достатні умови однозначної розв'язності оберненої задачі при інтегральній за часом додатковій умові
\[\frac{1}{T}\int_{0}^{T}u(x,t)\eta_1(t)dt=\Phi_1(x), \;\;\;x\in \Bbb R^n\]
де $u$ -- невідомий розв'язок задачі Коші, $\eta_1$ -- задана неперервна функція.

Використовуючи метод вектор-функції Гріна,
зводимо задачу до розв'язання інтегродиференціального рівняння у певному класі гладких, спадаючих до нуля на нескінченності функцій. Доводимо його однозначну розв'язність.

Відомі різні методи наближеного розв'язання прямих і обернених задач для рівнянь із дробовими похідними, переважно для одновимірного просторового випадку. Із наших результатів випливає метод побудови наближеного розв'язку оберненої задачі в багатовимірному просторовому випадку. Він грунтується на використанні відомих методів чисельного розв'язання інтегродиференціальних рівнянь. Ефективним для побудови чисельного розв'язку одержаного інтегродиференціального рівняння є застосування перетворення Фур'є за просторовими змінними, оскільки перетворення Фур'є компонент вектор-функції Гріна можна явно виписати.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References
[1] Aleroev T.S., Kirane M., Malik S.A. Determination of a source term for a time fractional diffusion
equation with an integral type over-determination condition. EJDE. 2013, 2013 (270), 1-16.
[2] Baglegy R.L., Torvik P.J. A theoretical basis for the application of fractional calculus to viscoelasticity.
J. Rheol. 1983, 27, 201-210.
[3] Duan Jun Sheng. Time- and space-fractional partial differential equations. J. Math. Phis. 2005, 46
(013504).
[4] Eidelman S.D., Ivasyshen S.D., Kochubei A.N. Analytic methods in the theory of differential and
pseudo-differential equations of parabolic type. Birkhauser Verlag, Basel-Boston-Berlin, 2004.
[5] Eidelman S.D., Kochubei A.N. Cauchy problem for fractional diffusion equations.
arXiv:math/0310271v1 [Math AP] 17 Oct 2013
[6] Fudjita Y. Integrodifferential equations which interpolates the heat equation and the wave equation.
Osaka J. Math. 1990, 27, 309-321.
[7] Gelfand I.M., Shilov G.E. Generalized Functions, Vol. 2: Spaces of Fundamental and Generalized Functi-
ons. AMS Chelsea Publ., 2016.
[8] Guner O., Bekir A. Exact solutions of some fractional differential equations arising in
mathematical biology. International Journal of Biomathematics. 2015, 8 (01), 1550003.
https://doi.org/10.1142/S1793524515500035
[9] Hilfer R. Fractional time equation. In: R. Hilfer (Eds.) Applications of Fractional Calculus in Physics.
World Scientific, Singapore, 2020, 87-130.
[10] Janno J., Kasemets K. Uniqueness for an inverse problem for a semilinear time-fractional diffusion
equation. Inverse Probl. Imaging. 2017, 11 (1), 125-149. doi: 10.3934/ipi.2017007
[11] Jin B., Rundell W. A turorial on inverse problems for anomalous diffusion processes. Inverse Problems.
2015, 31, 035003. –doi:10.1088/0266-5611/31/3/035003.
[12] Kinash N., Janno Ja. An Inverse Problem for a Generalized Fractional Derivative with an Application
in Reconstruction of Time- and Space-Dependent Sources in Fractional Diffusion and Wave Equations.
Mathematics. 2019, 7 (19). ARTN 1138.10.3390/math7121138.
[13] Kochubei A.N. Cauchy problem for fractional order evolution equations. Differential Equations. 1989,
25 (8), 1359-1368 (in Russian).
[14] Lopushanska H., Lopushansky A. Inverse problem with a time-integral condition for a fractional di-
ffusion equation. Math. Meth. Appl. Sci. 2019, 42, 3327–3340. https://doi.org/10.1002/mma.5587.
[15] Lopushansky A., Lopushanska H., Myaus O. An inverse fractional source problem in a space of periodic
spatial distributions. Fractional differ. calc. 2016, 6 (2), 267-274. http://dx.doi.org/10.7153/fdc-06-17.
[16] Lopushanska H., Lopushansky A., Myaus O. Inverse problem in a space of periodic spatial distributions
for a time fractional diffusion equation. EJDE. 2016, 2016 (14), 1-9. http://ejde.math.txstate.edu or
http://ejde.math.unt.edu
[17] Luchko Yu., Mainardi F. Cauchy and signaling problems for the time-fractional diffusion-wave equation.
ASME, J. Vib. Acoust. 2014, 5 (136). 050904-050904-7.
[18] Mainardi F. The fundamental solutions for the fractional diffusion-wave equation. Appl. Math. Lett.
1996, 9 (6), 23-28.
[19] Matijchuk M.I. The connection between fundamental solutions of parabolic equations and fractional
equations. Bukovinian Mathematical Journal. 2016, 4 (3-4), 101–114. (in Ukrainian)
[20] Podlubny I. Fractional differential equations. Acad. Press, San Diego, 1999.
[21] Povstenko Y. Linear fractional diffusion-wave equation for scientists and engeneers. Birkhauser, New-
York, 2015. ISBN: 978-3-319-17953-7.
[22] Prilepko A.I., Kostin A.B. On some inverse problems for parabolic equations with finite and integral
observation. Mat. Sb. 1992, 183 (4), 49-68.
[23] Pskhu A.V. The fundamental solutions of a diffusion-wave equation of fractional order. Izv. Math.
2009, 73, 351-392. (in Russian)
[24] Sakamoto K., Yamamoto M. Initial value/boundary-value problems for fractional diffusion-wave equati-
ons and applications to some inverse problems. J. Math. Anal. Appl. 2011, 382 (1), 426-447.
[25] Schneider W.R., and Wyss W. Fractional diffusion and wave equations. J. Math. Phys. 1989, 30, 134-144
[26] Voroshylov A.A., Kilbas A.A. Conditions of the existence of classical solution of the Cauchy problem
for diffusion-wave equation with Caputo partial derivative. Dokl. Ak. Nauk. 2007, 414 (4), 1-4.
[27] Wang Jun-Gang, Ran Yu-Hong. An iterative method for an inverse source problem of time-fractional
diffusion equation. Inverse Problems in Science and Engineering. 2018, 26 (10).
[28] Wen J., Cheng J.-F. The method of fundamental solution for the inverse source problem for the space-
fractional diffusion equation. Inverse Problems in Science and Engineering. 2018, 26 (7), 925-941.
[29] Yang F., Liu X., Li X.-X., Cheng-Ye Ma. Landweber iterative regularization method for identifyi-
ng the unknown source of the time-fraction diffusion equation. Adv. Differ. Equ. 2017, 2017:388.
https://doi.org/10.1186/s13662-017-1423-8.
[30] Zhang Y. and Xu X. Inverse source problem for a fractional diffusion equation. Inverse Problems. 2011,
27, P. 1-12.
Опубліковано
2020-12-19
Як цитувати
[1]
Lopushanska, H. і Lopushansky, A. 2020. РЕГУЛЯРНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧI З IНТЕГРАЛЬНОЮ УМОВОЮ ДЛЯ РIВНЯННЯ З ДРОБОВОЮ ПОХIДНОЮ ЗА ЧАСОМ. Буковинський математичний журнал. 8, 2 (Груд 2020). DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2020.02.09.