IНТЕГРАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ ПIВПРОСТОРОВИХ ОДНОРIДНИХ ЗАДАЧ ДIРIХЛЕ ТА НЕЙМАНА ДЛЯ РIВНЯННЯ ТИПУ ФОККЕРА–ПЛАНКА–КОЛМОГОРОВА НОРМАЛЬНОГО МАРКОВСЬКОГО ПРОЦЕСУ

  • S. D. Ivasyshen Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського", м. Київ, Україна
  • N. I. Koreniuk Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського", м. Київ, Україна
Ключові слова: параболічне рівняння зі зростаючими коефіцієнтами, півпросторова задача Діріхле, півпросторова задача Неймана, однорідна функція Ґріна, ваговий $L_p$-простір, інтегральне зображення розв'язків

Анотація

Розглядаються розв'язки однорідного модельного рівняння типу Фоккера--Планка--Колмогорова
нормального марковського процесу, які визначені в області $\{(t,x_1,\dots,x_n)\in\mathbb{R}^{n+1}|00\}$, при $x_n=0$ задовольняють однорідні умови Діріхле або Неймана і
належать до спеціальних вагових $L_p$-просторів Лебега. Установлюються зображення таких розв'язків у вигляді інтегралів Пуассона, ядрами яких є однорідні функції Ґріна.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References
[1] Zabolot’ko T. O., Ivasyshen S. D., Pasichnyk G. S. On the fundamental solution of the Cauchy problem
for some parabolic equations with increasing coefficients and applications. Scientific Herald of Yuriy
Fedkovych Chernivtsi National University. Series of Math. 2012. 2 (2–3), 81–89.
[2] Ivasyshen S. D., Turchyna N. I. Characterizition solutions of boudary value problems for the model
Fokker–Planck–Kolmogorov equation of a normal Markovian process. Naukovi visti NTUU "KPI"2015,
4 (102), 63–68.
[3] Tikhonov V.I., Mironov M.A. Markovian processes. Moscow, Sov. radio 1977, 488 p.
[4] Turchyna N. I., Ivasyshen S. D. Green’s vector function of boundary value problems for the model
Fokker–Planck–Kolmogorov equation of a normal Markovian process. Bukovinian Math. J. 2014, 2 (1),
118–124.
[5] Turchyna N. I. Bukovinian Math. J. About Green‘s vector functions of Dirichlet and Neumann semi-
space problems for second-order parabolic equations with specificities and degenerations. Bukovinian
Math. J. 2019, 7 (2), 117–132. https://doi.org/10.31861/bmj2019.02.117.
Опубліковано
2020-12-19
Як цитувати
[1]
Ivasyshen, S. і Koreniuk, N. 2020. IНТЕГРАЛЬНЕ ЗОБРАЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКIВ ПIВПРОСТОРОВИХ ОДНОРIДНИХ ЗАДАЧ ДIРIХЛЕ ТА НЕЙМАНА ДЛЯ РIВНЯННЯ ТИПУ ФОККЕРА–ПЛАНКА–КОЛМОГОРОВА НОРМАЛЬНОГО МАРКОВСЬКОГО ПРОЦЕСУ. Буковинський математичний журнал. 8, 2 (Груд 2020). DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2020.02.05.