ТЕОРЕМИ ТИПУ ЛIУВIЛЛЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКIВ ОДНОРIДНОЇ МОДЕЛЬНОЇ 2b-ПАРАБОЛIЧНОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧI

  • S. D. Ivasyshen Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського", м. Київ, Україна
  • H. P. Ivasiuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • N. I. Koreniuk Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського", м. Київ, Україна
  • T. M. Fratavchan Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: параболічна за Ейдельманом система рівнянь, модельна крайова задача без початкових умов, матриця Ґріна, анізотропний простір Гельдера зростаючих функцій, теорема типу Ліувілля

Анотація

В області $\{(t,x_1,\dots,x_n)\in \mathbb{R}^{n+1}|-\infty0\}$ розглядається модельна крайова задача без початкових умов з нульовими крайовими умовами довільних порядків для однорідної $\overrightarrow{2b}$-параболічної за Ейдельманом системи рівнянь. Для розв'язків такої задачі встановлюються твердження типу теорем Ліувілля для гармонічних функцій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References
[1] S.D. Ivasyshen, N.I. Turchyna Green’s matrix for a model boundary-value problem with parabolic weight.
Math. Methods and Physicomech. Fields 2020. 60 (4), 25–39; same: S.D. Ivasyshen, N.I. Turchyna
Green’s matrix for a model boundary-value problem with parabolic weight. J. Math. Sci. 2020. 247 (1),
24–42; https:/doi.org//10.1007/s10958-020-04787-0.
[2] Turchyna N. I., Ivasyshen S. D. On the model boundary value problem with vector weight. Bukovinian
Math. J. 2017. 5 (3–4), 63–167.
[3] Turchyna N. I., Ivasyshen S. D. Correct solvability of a model−→2b-parabolic boundary-value problem in
Holder spaces. Bukovinian Math. J. 2018. 6 (3–4), 152–164; https:// doi.org/10.31861/bmj2018.03.152.
[4] Turchyna N. I., Ivasyshen S. D. Correct solvability in Holder spaces of growing functions of model
boundary-value problems with and without initial conditions for a system parabolic in the sense of
Eidelman. Math. Methods and Physicomech. Fields. 2019. 62 (2), 7–25.
[5] Turchyna N. I., Ivasyshen S. D. On integral representation of the solutions of a model −→2b-parabolic
boundary value problem. Carpathian Math. Publ. 2019. 11 (1), 193–203.
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
[1]
Ivasyshen, S., Ivasiuk, H., Koreniuk, N. і Fratavchan, T. 2020. ТЕОРЕМИ ТИПУ ЛIУВIЛЛЯ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКIВ ОДНОРIДНОЇ МОДЕЛЬНОЇ 2b-ПАРАБОЛIЧНОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧI. Буковинський математичний журнал. 8, 1 (Лис 2020). DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2020.02.089.