АБСТРАКТНI ДИФЕРЕНЦIАЛЬНI РIВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З ДВОМА МАЛИМИ ПАРАМЕТРАМИ I ЛIПШIЦЕВИМИ НЕЛIНIЙНОСТЯМИ

  • A. Perjan Молдавський державний університет, Кишинів, Республіка Молдова
  • G. Rusu Молдавський державний університет, Кишинів, Республіка Молдова
Ключові слова: сингулярне збурення, абстрактна задача Коші другого порядку, ліпшіцева нелінійність, апріорні оцінки

Анотація

У дійсному гільбертовому просторі $H$ розглянуто таку сингулярно збурену задачу Коші

$$
\left\{
\begin{array}{l}
\varepsilon u''_{\varepsilon \delta}(t)+\d\,u'_{\varepsilon \delta}(t)+
A u_{\varepsilon \delta}(t)+ B\big(u_{\varepsilon \delta}(t)\big)=f(t), \quad t \in (0, T), \\
u_{\varepsilon \delta}(0)=u_{0},\quad u'_{\varepsilon \delta}(0)=u_{1},\
\end{array} \right. \eqno {(P_{\varepsilon \delta})}
$$
де $u_{0}, u_1\in H, f: [0,T] \to H$ и $\varepsilon, \delta$ -
малі параметри. Досліджено поведінку розв'язків
$u_{\varepsilon\delta}$ задачи ($P_{\varepsilon \delta}$) в
у двох випадках:
\newline
$(i)$ $\varepsilon\to 0$ и $\delta \geq \delta_0>0 $, відносно
розв'язків такої незбуреної задачі:
$$
\begin{cases}
\delta l_\delta'(t)+ A l_\delta(t)+B\big(l_\delta(t)\big)=f(t),\quad t\in(0,T),\\
l_\delta(0)=u_0;\end{cases}
\eqno(P_{\delta})
$$
$(ii)$ $\varepsilon\to 0$ и $\delta \to 0$,
відносно
розв'язків незбуреної задачі:
$$
A v(t)+B\big(v(t)\big)= f(t),\quad t\in[0,T),
\eqno(P_{0})
$$
Задача ($P_{\varepsilon \delta}$) є абстрактною моделлю
сингулярно збурених задач гіперболічно-параболічного типу у
випадку (i) і гіперболічно-параболічно-еліптичного типу у випадку
(ii). Подібні задачі виникають у різноманітних областях науки
і техніки.

На відміну від інших методів, даний метод грунтується на двох ключових
позиціях. По--перше, одержано формулу, яка зв'язує розв'язок
задачі Коші для абстрактного лінійного диференціального рівняння
другого порядку з відповідним розв'язком задачі для рівняння
першого порядку. По--друге, отримано {\ it апріорні}
оцінки розв'язків, які є рівномірними щодо малого
параметра. Крім того, досліджено задачу $(P_{\varepsilon\delta})$
для ширшого класу функцій, а саме $f \in W^{1,p}(0,T;H).$ Також
встановлено швидкість збіжності розв'язком, яка залежить від $ p,$ при
$\varepsilon \to 0$ и $\delta\to 0.$

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References
[1] V. Barbu, Nonlinear Differential Equations of Monotone Types in Banach Spaces, Springer-Verlag, New
York, 2010.
[2] K. J. Engel, On singular perturbations of second order Cauchy problems, Pacific J. Math., 152(1992),
no. 1, 79-91.
[3] H. O. Fattorini, The hyperbolic singular perturbation problem: an operator approach, J. Differential
Equations, 70(1987), no. 1, 1-41.
[4] M. Ghisi and M. Gobbino Global-in-time uniform convergence for linear M.hyperbolic-parabolic singular
perturbations, Acta Math. Sinica (English Series), 22(2006), no. 4, 1161-1170.
[5] B. Najman, Time singular limit of semilinear wave equations with damping, J. Math. Anal. Appl., 174,
(1993), 95–117.
[6] A. Perjan, Singularly perturbed boundary value problems for evolution differential equations, D.Sc. thesis,
Moldova State University, 2008.
[7] A. Perjan, Linear singular perturbations of hyperbolic-parabolic type, Bul. Acad. Stiinte Repub. Mold.
Mat., 42(2003), no. 2, 95–112.
[8] A. Perjan and G. Rusu, Convergence estimates for abstract second-order singularly perturbed Cauchy
problems with Lipschitz nonlinearities, Asymptot. Anal. 97(2016), no. 3-4, 337–349.
[9] A. Perjan and G. Rusu, Convergence estimates for abstract second order differential equations with
two small parameters and monotone nonlinearities, Topol. Methods Nonlinear Anal., 54(2019), no. 2B,
1093–1110.
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
[1]
Perjan, A. і Rusu, G. 2020. АБСТРАКТНI ДИФЕРЕНЦIАЛЬНI РIВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З ДВОМА МАЛИМИ ПАРАМЕТРАМИ I ЛIПШIЦЕВИМИ НЕЛIНIЙНОСТЯМИ. Буковинський математичний журнал. 8, 1 (Лис 2020). DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2020.02.083.