САМУЇЛ ДАВИДОВИЧ ЕЙДЕЛЬМАН – УЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ОСОБИСТIСТЬ

  • S. D. Ivasyshen Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського", м. Київ, Україна
Ключові слова: Ейдельман, учений, педагог, засновник наукової школи, диференціальні рівняння з частинними похідними, параболічні рівняння, математичні моделі реальних процесів

Анотація

У статтi коротко описуються основнi вiхи життя i дiяльностi визначного українського математика, талановитого педагога, доктора фiзико-математичних наук, професора,
випускника Чернiвецького унiверситету 1948 року, засновника вiдомої наукової школи з
теорiї параболiчних рiвнянь iз частинними похiдними Самуїла Давидовича Ейдельмана.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

[1] Iвасишен С. Д. Самуїл Давидович Ейдельман. Життєвий шлях. Основнi здобутки. Чернiвцi, Рута,
2005, 72 с.+15 с. фото.
[2] Самуїл Давидович Ейдельман у спогадах / Упорядн. С.Д. Iвасишен. Чернiвцi, Рута, 2008,
151 с.+8 с. фото.
[3] Самуїл Давидович Ейдельман у спогадах / Упорядн. С.Д. Iвасишен. 2-ге вид. доп. Чернiвцi,
Технодрук, 2020, 169 с.+10 с. фото.
References
[1] Ivasyshen S. D. Samuil Davydovich Eidelman. Way of life. Main achievements. Chernivtsi, Ruta, 2005,
72 p.+15 p. photo.
[2] Ivasyshen S. D. Samuil Davydovich Eidelman in memory. Chernivtsi, Ruta, 2008, 151 p.+8 p. photo.
[3] Ivasyshen S. D. Samuil Davydovich Eidelman in memory. 2nd type. ext. Chernivtsi, Technodruk, 2020,
169 p.+10 p. photo.
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
[1]
Ivasyshen, S. 2020. САМУЇЛ ДАВИДОВИЧ ЕЙДЕЛЬМАН – УЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ, ОСОБИСТIСТЬ. Буковинський математичний журнал. 8, 1 (Лис 2020). DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2020.02.088.