Про побудову асимптотичного розв'язку лінійної сингулярно збуреної задачі оптимального керування з виродженням в критерії якості

  • О. В. Тарасенко

Анотація

Отримано результати, які стосуються побудови асимптотики розв'язку задачі оптимального керування процесом, який описується лінійною сингулярно збуреною системою диференціальних рівнянь з вироджуваною матрицею при похідних, у випадку простих елементарних дільників граничної в'язки матриць. Досліджується випадок виродженості головної матриці критерія якості. Задача зводиться до розгляду двоточкової крайової задачі, яка одержується після застосування принципу максимуму Понтрягіна. У ході дослідження використано відомі результати асимптотичного аналізу загального розв'язку лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь з виродженнями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Тарасенко, О. 1. Про побудову асимптотичного розв’язку лінійної сингулярно збуреної задачі оптимального керування з виродженням в критерії якості. Буковинський математичний журнал. 2, 2-3 (1).
Розділ
Статті