Інтегральне зображення розв'язку мішаної задачі для одного класу еволюційних рівнянь параболічного типу

  • І. М. Конет
  • Т. М. Пилипюк

Анотація

Методом інтегрального перетворення Лапласа у поєднанні з методом функцій Коші одержано інтегральне зображення точного аналітичного розв'язку мішаної задачі для системи еволюційних рівнянь параболічного типу, змодельованих методом гібридного диференціального оператора Фур'є-Лежандра-Лежандра на кусково-однорідній полярній осі  r R 0 > 0  з м'якими межами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Конет, І. і Пилипюк, Т. 1. Інтегральне зображення розв’язку мішаної задачі для одного класу еволюційних рівнянь параболічного типу. Буковинський математичний журнал. 1, 3-4 (1).
Розділ
Статті