Про поліноміальність нарізно поліноміальних функцій від багатьох змінних

  • В. М. Косован

Анотація

Доведені теореми про сукупну поліноміальність нарізно поліноміальних функцій від багатьох змінних, зокрема, знайдений загальний вигляд нарізно поліноміальних відображень  f : X 1 × . . . × X n K , f:X_1 \times ... \times X_n \to K,  де  X k X_k  - підмножини довільного поля  K K  і  f f  є поліномом фіксованого степеня  m k m_k  відносно кожної змінної  x k x_k , за умови, що  | X k | > m k |X_k|>m_k  для всіх  k k , крім, можливо, одного.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Косован, В. 1. Про поліноміальність нарізно поліноміальних функцій від багатьох змінних. Буковинський математичний журнал. 2, 2-3 (1).
Розділ
Статті