Критерій існування універсального перетворення координат у кінематичних мінливих множинах

  • Я. І. Грушка

Анотація

Дана робота присвячена дослідженню кінематичних мінливих множин ("абстрактних кінематик"), тобто математичних об'єктів, в яких мінливі множини оснащені різноманітними геометричними та топологічними структурами, а саме, метричними, топологічними, лінійними, банаховими, гільбертовими та іншими просторами. В роботі дано означення реального і універсального перетворення координат у кінематичних мінливих множинах, а також встановлено необхідну і достатню умову існування універсального перетворення координат. Дослідження в цьому напрямку можуть бути цікавими для астрофізики, оскільки існує припущення, що у великих масштабах Всесвіту закони фізики (зокрема, закони кінематики) можуть бути відмінними від тих, які діють в околі нашої сонячної системи.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Грушка, Я. 1. Критерій існування універсального перетворення координат у кінематичних мінливих множинах. Буковинський математичний журнал. 2, 2-3 (1).
Розділ
Статті