Умови розв'язності нелокальних задач для диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами у просторах рядів Діріхле-Тейлора

  • В. С. Ільків
  • Н. І. Страп

Анотація

Встановлено умови однозначної розв'язності нелокальних крайових задач для диференціальних рівнянь з оператором диференціювання  B = ( B 1 , B 2 , , B p ) , де  B j z j z j j = 1 , , p , у просторах функцій багатьох комплексних змінних, що є рядами Діріхле-Тейлора з фіксованим спектром. Доведено теореми метричного характеру про оцінки знизу малих знаменників, що виникли при побудові розв'язків досліджуваних задач, з яких випливає їх однозначна розв'язність для майже всіх векторів, складених з коефіцієнтів рівнянь та параметрів крайових умов. Оцінки малих знаменників залежать від асимптотики спектру рядів Діріхле-Тейлора.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Ільків, В. і Страп, Н. 1. Умови розв’язності нелокальних задач для диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами у просторах рядів Діріхле-Тейлора. Буковинський математичний журнал. 1, 3-4 (1).
Розділ
Статті