Сукупні властивості многозначних відображень

  • Т. І. Белей
  • В. В. Михайлюк

Анотація

Доведено, що для компактозначного відображення  F : X × Y Z F:X\times Y\multimap Z , визначеного на добутку берівського простору  X X  і метризовного компакту  Y Y  і зі значеннями у метризовному просторі  Z Z , яке напівнеперервне знизу відносно першої змінної і неперервне відносно другої змінної, існує всюди щільна  G δ G_{\delta} -множина  A X A\subseteq X  така, що звуження  F | A × Y F|_{A\times Y}  неперервне. Наведено приклад відображення  F : [ 0 , 1 ] 2 [ 0 , 1 ] F:[0,1]^2\multimap [0,1] , яке напівнеперервне знизу відносно першої змінної, неперервне відносно другої змінної і сукупно розривне в кожній точці множини  [ 0 , 1 ] × { 0 } [0,1]\times\{0\} .

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Белей, Т. і Михайлюк, В. 1. Сукупні властивості многозначних відображень. Буковинський математичний журнал. 2, 2-3 (1).
Розділ
Статті