АСИМПТОТИКА РОЗВ'ЯЗКIВ ДЕЯКИХ НАПIВ'ЯВНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ

  • Н. В. Шарай Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I. Мечникова, Одеса
  • Г. Є. Самкова Одеський нацiональний унiверситет iменi I.I. Мечникова, Одеса

Анотація

Для задач Кошi, лiнеалiзована частина яких мiстить змiнний сингулярний жмуток матриць, одержанi достатнi умови iснування аналiтичних розв'язкiв в областi з особливою точкою на межi та одержана х оцiнка.

The sufficient conditions of the analytical solutions existence are found in the domain with the special point on the border and their estimation is obtained for Cauchy problems, the linearized part of their systems contains the variable singular matrix pencil.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-01-27
Як цитувати
[1]
Шарай, Н. і Самкова, Г. 2018. АСИМПТОТИКА РОЗВ’ЯЗКIВ ДЕЯКИХ НАПIВ’ЯВНИХ СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ. Буковинський математичний журнал. 314 (Січ 2018).