ОПЕРАТОРИ ОДНОЧАСНОГО ПРОДОВЖЕННЯ ПСЕВДОМЕТРИК, ЗАДАНИХ НА ОПУКЛИХ ТIЛАХ В ЕВКЛIДОВОМУ ПРОСТОРI

  • І. З. Стасюк Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв

Анотація

Розглянуто оператор одночасного продовження неперервних псевдометрик, визначених на деякому класi замкнених пiдмножин евклiдового простору Rn. Результат, отриманий для цього класу, є в деякiй мiрi аналогом результату Е. Д. Тимчатина та М. Зарiчного, отриманого для випадку компактного простору.

We consider operators simultaneously extending continuous pseudometrics defined on a certain class of closed subsets of the Euclidean space Rn. Our result obtained for this class, with the assumption that the underlying space in general is not compact, is similar to that obtained by E. D. Tymchatyn and M. M. Zarichnyi for compact spaces.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-01-27
Як цитувати
[1]
Стасюк, І. 2018. ОПЕРАТОРИ ОДНОЧАСНОГО ПРОДОВЖЕННЯ ПСЕВДОМЕТРИК, ЗАДАНИХ НА ОПУКЛИХ ТIЛАХ В ЕВКЛIДОВОМУ ПРОСТОРI. Буковинський математичний журнал. 314 (Січ 2018).