Про розв'язність деяких інтегральних рівнянь, які виникають у теорії параболічних рівнянь зі зростаючими коефіцієнтами

  • Т. О. Заболотько
  • С. Д. Івасишен

Анотація

Розглядаються інтегральні рівняння типу Вольтерри-Фредгольма другого роду з квазірегулярними ядрами. Такі рівняння виникають при побудові та дослідженні фундаментальних розв'язків деяких параболічних рівнянь зі зростаючими коефіцієнтами. Для цих інтегральних рівнянь знаходяться резольвенти та одержуються їх оцінки. Оцінки є різними для випадків інтегральних рівнянь, що відповідають параболічним рівнянням другого та довільного порядків. У першому випадку резольвента оцінюється через експоненту зі сталим типом спадання на нескінченності, а в другому - через суму ряду, члени якого містять експоненти з типами спадання, що прямують до нуля.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Заболотько, Т. і Івасишен, С. 1. Про розв’язність деяких інтегральних рівнянь, які виникають у теорії параболічних рівнянь зі зростаючими коефіцієнтами. Буковинський математичний журнал. 2, 4 (1).
Розділ
Статті