МIШАНА ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОГО НЕЛIНIЙНОГО РIВНЯННЯ ТИПУ КОЛИВАНЬ БАЛКИ В НЕОБМЕЖЕНIЙ ОБЛАСТI

  • П. Я. Пукач Нацiональний унiверситет "Львiвська полiтехнiка", Львiв

Анотація

Праця присвячена дослiдженню першо мiшано задачi для нелiнiйного рiвняння п'ятого порядку в обмеженiй за часовою та необмеженiй за просторовими змiнними областi. Розглянуте рiвняння узагальнює рiвняння коливань балки в середовищi з опором, що вивчається в теорi пружностi, на випадок довiльно скiнченно кiлькостi просторових змiнних. Отримано умови iснування та єдиностi узагальненого розв'язку. Вказанi класи iснування та єдиностi є просторами локально iнтегровних функцiй.

The paper is devoted to investigation of the first mixed problem for nonlinear fifth order equation in domain bounded with respect to time variable and unbounded with respect to space variables. Described equation generalizes the equation of beam vibrations in medium with resistance, which is studied in elasticity theory, for a case of any finite number of space variables. The conditions of the existence and uniqueness of generalized solution have been obtained. The classes of the existence and uniqueness are the spaces of local integrable functions.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-01-27
Як цитувати
[1]
Пукач, П. 2018. МIШАНА ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОГО НЕЛIНIЙНОГО РIВНЯННЯ ТИПУ КОЛИВАНЬ БАЛКИ В НЕОБМЕЖЕНIЙ ОБЛАСТI. Буковинський математичний журнал. 314 (Січ 2018).