НЕЛОКАЛЬНА ЗАДАЧА ДIРIХЛЕ ТА ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ ЛIНIЙНИХ ПАРАБОЛIЧНИХ РIВНЯНЬ З ВИРОДЖЕННЯМ

  • І. Д. Пукальський Чернiвецький нацiональний унiверситет iм. Юрiя Федьковича, Чернiвцi

Анотація

У просторах класичних функцiй з степеневою вагою доведенно коректну розв'язнiсть задачi Дiрiхле для лiнiйних параболiчних рiвнянь з довiльним степеневим порядком виродження коефiцiєнтiв за часовою та просторовими змiнними. Знайдено оцiнку розв'язку задачi у вiдповiдних просторах. Розглянуто задачу вибору оптимального керування системою, яка описується нелокальною задачею Дiрiхле з обмеженним керуванням. Функцiонал якостi задається об'ємним iнтегралом.

Correct solvability of Dirichlet's problem in the spaces of classical functions has been established for parabolic equations under nonlocal condition for the time variable and arbitrary power order of coefficients with respect to the times variable and space variable. The problem of choice of optimal control by system circumscribed by Dirichlet's problem with limited control is examined. The quality functional is determined by the volume integral.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-01-27
Як цитувати
[1]
Пукальський, І. 2018. НЕЛОКАЛЬНА ЗАДАЧА ДIРIХЛЕ ТА ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ ЛIНIЙНИХ ПАРАБОЛIЧНИХ РIВНЯНЬ З ВИРОДЖЕННЯМ. Буковинський математичний журнал. 314 (Січ 2018).