ЗАДАЧА ДЛЯ НЕЛIНIЙНОГО ГIПЕРБОЛIЧНОГО РIВНЯННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ В НЕОБМЕЖЕНIЙ ЗА ПРОСТОРОВИМИ ЗМIННИМИ ОБЛАСТI

  • Н. П. Процах Iнститут прикладних проблем механiки i математики iм. Я.С. Пiдстригача НАН України, Львiв

Анотація

У необмеженiй за просторовими змiнними областi розглянуто мiшану задачу для гiперболiчних рiвнянь третього порядку, якi мiстять нелiнiйностi степеневого вигляду зi змiнними показниками. Дослiджено розв'язнiсть цiєї задачi в узагальнених просторах Лебега без обмежень на зростання вихiдних даних задачi.

The mixed problem for nonlinear equations of the third order with the function power nonlinearities are considered in the unbounded on the spatial variables domain. The solvability in the generalized Lebesque spaces is proved for the mixed problem without any assumptions on the grows of the initial data of this problem.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-01-27
Як цитувати
[1]
Процах, Н. 2018. ЗАДАЧА ДЛЯ НЕЛIНIЙНОГО ГIПЕРБОЛIЧНОГО РIВНЯННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ В НЕОБМЕЖЕНIЙ ЗА ПРОСТОРОВИМИ ЗМIННИМИ ОБЛАСТI. Буковинський математичний журнал. 314 (Січ 2018).