ПОБУДОВА СКIНЧЕННОГО ГIБРИДНОГО IНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ НАЯВНОСТI СПЕКТРАЛЬНОГО ПАРАМЕТРУ В КРАЙОВИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ СПРЯЖЕННЯ

  • М. П. Ленюк Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича, Чернiвцi
  • В. В. Мороз Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича, Чернiвцi

Анотація

В роботi побудованi власнi елементи для лiнiйного диференцiального оператора 2-го порядку самоспряженого типу з кусково-однорiдними коефiцiєнтами на сегментi з n точками спряження у випадку, коли спектральний параметр бере участь i в умовах спряження.

In this paper the own elements for linear differential operator of the second order of selfconjugate type with partial-homogeneous coefficients is constructed in the segment with n conjugate points in the case if spectral parameter takes part in the conjugate conditions.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-01-27
Як цитувати
[1]
Ленюк, М. і Мороз, В. 2018. ПОБУДОВА СКIНЧЕННОГО ГIБРИДНОГО IНТЕГРАЛЬНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ НАЯВНОСТI СПЕКТРАЛЬНОГО ПАРАМЕТРУ В КРАЙОВИХ УМОВАХ ТА УМОВАХ СПРЯЖЕННЯ. Буковинський математичний журнал. 314 (Січ 2018).