ПРО ДЕЯКI ВЛАСТИВОСТI РОЗВ'ЯЗКУ МIШАНОЇ ЗАДАЧI ДЛЯ НЕЛIНIЙНОГО 2b-ПАРАБОЛIЧНОГО РIВНЯННЯ

  • О. Є. Коркуна Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв
  • С. П. Лавренюк Львiвський нацiональний унiверситет iменi Iвана Франка, Львiв

Анотація

Знайдено умови iснування та єдиностi узагальненого розв'язку мiшано задачi для нелiнiйного диференцiального рiвняння з похiдною першого порядку за часовою змiнною.

Conditions of the existence and uniqueness of the generalized solution of the mixed problem are obtained for the non-linear differential equation with the derivative of the first order on time variable.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-01-27
Як цитувати
[1]
Коркуна, О. і Лавренюк, С. 2018. ПРО ДЕЯКI ВЛАСТИВОСТI РОЗВ’ЯЗКУ МIШАНОЇ ЗАДАЧI ДЛЯ НЕЛIНIЙНОГО 2b-ПАРАБОЛIЧНОГО РIВНЯННЯ. Буковинський математичний журнал. 314 (Січ 2018).