ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ УСЕРЕДНЕННЯ ДО ДОСЛIДЖЕННЯ ПЕРIОДИЧНИХ РОЗВ'ЯЗКIВ ТА СТIЙКОСТI ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-РIЗНИЦЕВИХ РIВНЯНЬ

  • І. І. Клевчук Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича, Чернiвцi

Анотація

Розглядається перiодична система диференцiальних рiвнянь. Метод усереднення застосову№ться до вивчення перiодичних розв'язкiв збуреної гамiльтонової системи, консервативної системи з малим запiзненням та сингулярно збуреної системи. Одержано злiченну послiдовнiсть перiодичних розв'язкiв для деякого рiвняння другого порядку. Дослiджено стiйкiсть лiнiйної системи.

The periodic system of differential equations is considered. The averaging method is applied for studying of periodic solutions for perturbed hamiltonian system, conservative system with small delay and singularly perturbed system. The countable sequence of periodic solutions for some equation of second order is obtained. The stability of linear system has been investigated.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
[1]
Клевчук, І. 2018. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ УСЕРЕДНЕННЯ ДО ДОСЛIДЖЕННЯ ПЕРIОДИЧНИХ РОЗВ’ЯЗКIВ ТА СТIЙКОСТI ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-РIЗНИЦЕВИХ РIВНЯНЬ. Буковинський математичний журнал. 314 (Січ 2018).