НАРIЗНО НЕПЕРЕРВНI σ-ДИСКРЕТНI ВIДОБРАЖЕННЯ

  • О. О. Карлова Чернiвецький нацiональний унiверситет iм. Ю.Федьковича

Анотація

Доводиться, що кожне нарiзно неперервне вiдображення, визначене на добутку метризовних просторiв i дiє в лiнiйно зв'язний i локально лiнiйно зв'язний метризовний простiр, належить до першого класу Бера.

We prove that every separately continuous mapping which defined on a product of metrizable spaces and acts into an arcwise connected and locally arcwise connected metrizable space belongs to the first Baire class.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
[1]
Карлова, О. 2018. НАРIЗНО НЕПЕРЕРВНI <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>&#x3C3;</mi></math&gt;-ДИСКРЕТНI ВIДОБРАЖЕННЯ. Буковинський математичний журнал. 314 (Січ 2018).