ОДНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЛIНIЙНИХ НЕПЕРЕРВНИХ ОПЕРАТОРIВ, ЩО ДIЮТЬ У ПРОСТОРАХ АНАЛIТИЧНИХ ФУНКЦIЙ

  • Т. І. Звоздецький Чернiвецький нацiональний унiверситет iм.Ю.Федьковича, Чернiвцi
  • С. С. Лінчук Чернiвецький нацiональний унiверситет iм.Ю.Федьковича, Чернiвцi

Анотація

У данiй роботi встановлюється взаємно однозначна вiдповiднiсть мiж одним класом аналiтичних функцiй двох змiнних та множиною всiх лiнiйних неперервних операторiв T:A(G1)A(G2), де G1 - ϱ-опукла, а G2 - довiльна областi комплексноЁ площини.

We establish an one-to-one correspondence between a class of analytic functions of two variables and the set of all linear continues operators T:A(G1)A(G2), where G1 is a ϱ-convex domain and G2 is an arbitrary domain of the complex plane.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
[1]
Звоздецький, Т. і Лінчук, С. 2018. ОДНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЛIНIЙНИХ НЕПЕРЕРВНИХ ОПЕРАТОРIВ, ЩО ДIЮТЬ У ПРОСТОРАХ АНАЛIТИЧНИХ ФУНКЦIЙ. Буковинський математичний журнал. 314 (Січ 2018).