РОЗВ'ЯЗНIСТЬ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧI ДЛЯ ВИРОДЖЕНОГО ПАРАБОЛIЧНОГО РIВНЯННЯ В ОБЛАСТI З ВIЛЬНОЮ МЕЖЕЮ

  • Н. М. Гринців Львiвський нацiональний унiверситет iменi I. Франка, Львiв

Анотація

Встановлено умови iснування i єдиностi розв'язку оберненої задачi визначення залежного вiд часу коефiцiєнта при старшiй похiднiй у параболiчному рiвняннi в областi з вiльною межею. Припускається, що невiдомий коефiцiєнт прямує до нуля при t0 як степенева функцiя tβ, 0<β<1.

There were established conditions of existence and uniqueness of a solution of inverse problem for parabolic equation with unknown time-dependent coefficient at the higher-order derivative in a free boundary domain. It was assumed that unknown coefficient vanishes at initial moment as a power tβ, 0<β<1.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
[1]
Гринців, Н. 2018. РОЗВ’ЯЗНIСТЬ ОБЕРНЕНОЇ ЗАДАЧI ДЛЯ ВИРОДЖЕНОГО ПАРАБОЛIЧНОГО РIВНЯННЯ В ОБЛАСТI З ВIЛЬНОЮ МЕЖЕЮ. Буковинський математичний журнал. 314 (Січ 2018).