ПОЧАТКОВА ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ

  • О. Н. Вітюк Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова
  • О. В. Голушков Iнститут математики, економiки та механiки. Одеса

Анотація

Розглянуто питання iснування та єдинiсть розв'язку початкової задачi для диференцiального рiвняння з регуляризованою похiдною. Запропоновано метод чисельного розв'язання цiєї задачi та доведено його збiжнiсть.

The question of existence and uniqueness of the solution of an initial problem for the differential equation with regularized derivative is considered. The method of the numerical solution of the problem is offered and its convergence is proved.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2018-01-22
Як цитувати
[1]
Вітюк, О. і Голушков, О. 2018. ПОЧАТКОВА ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНИХ РIВНЯНЬ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ. Буковинський математичний журнал. 314 (Січ 2018).