Про розв'язність нелокальної крайової задачі для диференціального рівняння з частинними похідними у двовимірній області

  • І. І. Волянська
  • В. С. Ільків

Анотація

Досліджено нелокальну крайову задачу для диференціального рівняння з частинними похідними у випадку однієї просторової змінної. Доведено теорему єдиності та теорему існування розв'язку задачі у соболєвських просторах. Встановлено умови бієктивності оператора нелокальних умов задачі. Показано коректність за Адамаром задачі у цих просторах. Аналогічна задача з багатьма просторовими змінними є некоректною за Адамаром, існування її розв'язку пов'язане з проблемою малих знаменників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Волянська, І. і Ільків, В. 1. Про розв’язність нелокальної крайової задачі для диференціального рівняння з частинними похідними у двовимірній області. Буковинський математичний журнал. 2, 4 (1).
Розділ
Статті