ПРО НАБЛИЖЕННЯ ПЕРIОДИЧНИХ ФУНКЦIЙ КЛАСУ Hω IНТЕРПОЛЯЦIЙНИМИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ПОЛIНОМАМИ З ПАРНОЮ КIЛЬКIСТЮ ВУЗЛIВ НА ПЕРIОДI

  • I. R. Kovalchuk Lesya Ukrainka East European National University

Анотація

Отримано асимптотичнi рiвностi для верхнiх меж вiдхилень тригонометричних полiномiв S~n*(f,x), якi iнтерполюють функцiю в 2n точках на перiодi, на класах Hω.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Степанец А.И. Методы теории приближения. – Киев: Ин-т математики НАН Украины, 2002. – Ч. I. – 427 с.

Кушпель А. К. Об одном методе приближения периодических функций // Укр. матем. журн. – 1984. – 36, №6. С.774 –776.

Никольский С. М. Приближение периодических функций тригонометрическими многочленами

//Трудыматематическогоин-таим.В.А.Стеклова АН СССР – 1945. – 15. – С.1–75.

Корнейчук Н. П. Об асимптотической оценке при приближении периодических функций, удовлетворяющих условий Липшица, интерполяционными многочленами с равноотстоящими узлами // Укр. матем. журн. – 1961. – 13, №1. С.100 –106.

Опубліковано
2017-12-24
Як цитувати
[1]
Kovalchuk, I. 2017. ПРО НАБЛИЖЕННЯ ПЕРIОДИЧНИХ ФУНКЦIЙ КЛАСУ <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mi>H</mi><mi>&#x3C9;</mi></msub></math&gt; IНТЕРПОЛЯЦIЙНИМИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИМИ ПОЛIНОМАМИ З ПАРНОЮ КIЛЬКIСТЮ ВУЗЛIВ НА ПЕРIОДI. Буковинський математичний журнал. 5, 3-4 (Груд 2017).
Розділ
Статті