ЗАДАЧА НА ВЛАСНI ЗНАЧЕННЯ ПРИ СИНГУЛЯРНИХ НЕ СИМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕННЯХ

  • G. V. Tugay National Aviation University

Анотація

Дослiджується структура резольвенти сингулярно несиметрично збуреного оператора скiнченного рангу, який розв’язує задачу на власнi значення.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Albeverio S., Dudkin M., Koshmanenko V. Rank one singular perturbations with dual eigen-values pair // Lett. Math. Phys. – 2003. –63. – P. 219-228.

Т.I. Вдовенко, М.Є. Дудкiн Сингулярнi рангу одиннесиметричнiзбуреннясамоспряженогооператора. // Збiрник праць Iнституту Математики НАН України, 2014. – т.11. – № 2: – С. 1-17.

Гантмахер Ф.Р.Теорияматриц.—М.:Наука, 1967. — 575 с.

Дудкiн М.Є., Кошманенко В.Д. Про точковий спектр самоспряжених операторiв, що виникає при сингулярних збуреннях скiнченного рангу // Укр. мат. журн. – 2003. –55, №9. – С. 1269-1276.

Кошманенко В.Д. Сингулярные билинейные формывтеориивозмущенийсамосопряженныхоператоров. — К.: Наук. думка, 1993. — 176 с.

Koshmanenko V.D. Towards the rank-one singularperturbationsofself-adjointoperators//Ukrainian Math. J. – 1991. – 43, N11. – P. 1559-1566.

Koshmanenko V. A variant of the inverse negative eigenvalues problem in singular perturbation theory // Methods of Functional Analysis and Topology, – 2002. – 8, N1. – P. 49-69.

Кошманенко В.Д., Тугай Г.В. Про структурурезольвентисингулярнозбуреногооператора,що розв’язує задачу на власнi значення // Укр. мат. журн. – 2004. – 56, N9. – С. 1292-1297.

Опубліковано
2017-12-24
Як цитувати
[1]
Tugay, G. 2017. ЗАДАЧА НА ВЛАСНI ЗНАЧЕННЯ ПРИ СИНГУЛЯРНИХ НЕ СИМЕТРИЧНИХ ЗБУРЕННЯХ. Буковинський математичний журнал. 5, 3-4 (Груд 2017).
Розділ
Статті