IНТЕГРАЛЬНI МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ ЗБIЖНОСТI ПОДВIЙНИХ РЯДIВ

  • V. Yu. Slyusarchuk National University of Water Management and Natural Resources

Анотація

Показано, що для подвiйних рядiв аналог iнтегральної ознаки Маклорена-Кошi є хибним, знайдено умови, при виконаннi яких цей аналог є правильним твердженням, i наведено загальну iнтегральну ознаку, що застосовна до дослiдження збiжностi будь-яких подвiйних векторних рядiв.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Фихтенгольц Г.М. Дифференциальное и интегральное исчисления, Т. 2. – М: Наука, 1966. – 800 с.

Зорич В.Ф. Математический анализ, Т. 2. – М.: Наука, 1984. – 640 с.

Слюсарчук В.Ю. Новi iнтегральнi ознаки збiжностi рядiв // IV мiжнародна ганська конференцiя, присвячена 135 рiчницi вiд дня народження Ганса Гана (30 червня – 5 липня, 2014, м. Чернiвцi, Україна). Тези доповiдей. – Чернiвцi: Чернiвецький нацiональний унiверситет, 2014. – С. 193-194.

Слюсарчук В.Ю. Нова iнтегральна ознака збiжностi рядiв // Мат. Студiї. – 2014. – 41, № 2. – С. 198–200.

Слюсарчук В.Ю.Iнтегральнiознакизбiжностi рядiв // Бук. мат. журн. – 2014. – 2, № 2–3. – С. 208– 213.

Слюсарчук В.Е. Некоторые признаки сходимости числовых рядов // Математика сегодня ’90. – Киев: Вища школа, 1990. – С. 94–105.

Слюсарчук В.Ю. Деякi ознаки збiжностi числових рядiв // Математика сьогоднi ’93. – Київ: Вища школа, 1993. – С. 163-176.

Слюсарчук В.Ю. Новi ознаки збiжностi невласних iнтегралiв i числових рядiв // Математика сьогоднi ’94. – Київ: Вища школа, 1994. – С. 96-110.

Слюсарчук В.Е. Общая теорема о сходимости числовыхрядов//Математикасьогоднi’95.– Киев: Научное издательство "ТВiМС1995. – С. 43-54.

Слюсарчук В.Е. Одно свойство абсолютно сходящихся числовых рядов // Математика сьогоднi’97.–Киев:Научноеиздательство"ТВiМС1997.– С. 28-42.

Слюсарчук В.Ю. Загальнi теореми про збiжнiсть числових рядiв. – Рiвне: Вид-во РДТУ, 2001. – 240 с.

Слюсарчук В.Ю. Умови збiжностi операторного ряду ∞ ∑ n=1 n−A // Наук. вiсник ЧНУ, Математика. – 2009. – Вип. 485. – С. 113–117.

Слюсарчук В.Ю. Операторний аналог ознаки д’Аламбера // Математика сьогоднi ’09. – Kиїв: Вид-во ” Освiта України“, 2009. – №15. – С. 101–115.

Слюсарчук В.Ю.Операторнийаналогознаки Кошi // Мат. Студiї. – 2010. – 33, №1. – C. 97–100.

Слюсарчук В.Ю.Операторнийаналогознаки Бертрана // Мат. Студiї. – 2011. – 35, №2. – C. 181– 195.

Опубліковано
2017-12-24
Як цитувати
[1]
Slyusarchuk, V. 2017. IНТЕГРАЛЬНI МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ ЗБIЖНОСТI ПОДВIЙНИХ РЯДIВ. Буковинський математичний журнал. 5, 3-4 (Груд 2017).
Розділ
Статті