ДОСТАТНI УМОВИ IСНУВАННЯ КУТОВОЇ υ-ЩIЛЬНОСТI НУЛIВ ЦIЛИХ ФУНКЦIЙ В ТЕРМIНАХ ХАРАКТЕРИСТИК ЇХ ЛОГАРИФМIЧНОЇ ПОХIДНОЇ

  • M. V. Zabolotskyi Ivan Franko National University of Lviv
  • M. R. Mostova Ivan Franko National University of Lviv

Анотація

Для цiлих функцiй повiльного зростання знайдено достатнi умови iснування кутової υщiльностi їхнiх нулiв в термiнах регулярного поводження в Lp0,2π -метрицi логарифмiчної похiдної цих функцiй та її коефiцiєнтiв Фур’є.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Сенета Е. Правильно меняющиеся функции. — М.: Наука, 1985. — 142 с.

Заболоцький М.В., Мостова М.Р. Логарифмiчна похiдна i кутова щiльнiсть нулiв цiлої функцiї нульового порядку // Укр. мат. журн. – 2014. – 66, N4. – С. 473-481.

Мостова М. Зв’язок мiж асимптотикою логарифмiчної похiдної i кутовою щiльнiстю нулiв цiлих функцiй повiльного зростання // Вiсник Львiв. унту. Серiя мех.-мат. – 2015. – 80. – С. 112-116.

Кондратюк А.А. Ряды Фурье и мероморфные функции. — Львов: Выща школа, 1988. — 196 с.

Василькiв Я.В. Асимптотична поведiнка логарифмiчнoї похiдної та логарифмiв мероморфних функцiй цiлком регулярного зростання в Lp[0,2π]метрицi. Ч. 1 // Матем. студiї. – 1999. – 12, N1. – С. 37-58.

Mostova M.R., Zabolotskyj M.V. Convergence in Lp[0,2π]-metric of logarithmic derivative and angular υ-density for zeros of entire function of slowly growth // Carpathian Math. Publ. – 2015. – 7, N2. – P. 209214.

Заболоцький М.В., Мостова М.Р. Достатнi умови iснування кутової υ-щiльностi нулiв цiлої функцiї нульового порядку // Укр. мат. журн. – 2016. – 68, N4. – С. 506-516.

Опубліковано
2017-12-24
Як цитувати
[1]
Zabolotskyi, M. і Mostova, M. 2017. ДОСТАТНI УМОВИ IСНУВАННЯ КУТОВОЇ υ-ЩIЛЬНОСТI НУЛIВ ЦIЛИХ ФУНКЦIЙ В ТЕРМIНАХ ХАРАКТЕРИСТИК ЇХ ЛОГАРИФМIЧНОЇ ПОХIДНОЇ. Буковинський математичний журнал. 5, 3-4 (Груд 2017).
Розділ
Статті