ПРО ЗБIЖНIСТЬ БАГАТОВИМIРНОГО J-ДРОБУ З НЕРIВНОЗНАЧНИМИ ЗМIННИМИ

  • R. I. Dmytryshyn Ivano-Frankivsk College of the Public Higher Education Institution "Vasyl Stefanyk Precarpathian National University"

Анотація

У роботi дослiджується збiжнiсть багатовимiрного J-дробу з нерiвнозначними змiнними, який є розвиненням кратного степеневого ряду. Встановлено ознаки збiжностi такого дробу у випадку комплексних коефiцiєнтiв i дослiджено їх збiжнiсть у випадку дiйсних частинних чисельникiв.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Антонова Т.М. Багатовимiрне узагальнення теореми про параболiчнi областi збiжностi неперервних дробiв // Мат. методи та фiз.-мех. поля. — 1999. — Т. 42, № 4. — С. 7–12.

Антонова Т.М., Боднар Д.I.Областiзбiжностi гiллястих ланцюгових дробiв спецiального вигляду // Теорiя наближення функцiй та її застосування: Працi Iн-ту матем. НАН України. — 2000. — Т. 31. — С. 19–32.

Баран О.Є. Наближення функцiй багатьох змiнних гiллястими ланцюговими дробами з нерiвнозначними змiнними. Дис. ... канд. фiз.-мат. наук за спец. 01.01.01 — матем. аналiз. — Львiв: IППММ iм. Я.С. Пiдстригача НАН України, 2014. — 166 с.

Боднар Д.И. Ветвящиеся цепные дроби. — К.: Наукова думка, 1986. — 176 с.

Дмитришин Р.I. Ефективна ознака збiжностi деякого гiллястого ланцюгового дробу з нерiвнозначними змiнними // Наук. вiсн. Чернiвецького у-ту: Збiрник наук. праць. Вип. 374. Матем. — 2008. — С. 44–49.

Дмитришин Р.I. Про деякi областi збiжностi багатовимiрногоJ-дробузнерiвнозначнимизмiнними // Мат. вiсник НТШ. — 2011. — Т. 8. — С. 69–77.

Дмитришин Р.I. Про збiжнiсть багатовимiрного g-дробу з нерiвнозначними змiнними // Мат. методи та фiз.-мех. поля. — 2005. — Т. 48, № 4. — С. 87–92.

Опубліковано
2017-12-24
Як цитувати
[1]
Dmytryshyn, R. 2017. ПРО ЗБIЖНIСТЬ БАГАТОВИМIРНОГО J-ДРОБУ З НЕРIВНОЗНАЧНИМИ ЗМIННИМИ. Буковинський математичний журнал. 5, 3-4 (Груд 2017).
Розділ
Статті