СКРIЗЬ РОЗРИВНI НАРIЗНО ПОЛIНОМIАЛЬНI ФУНКЦIЇ НА ДОБУТКАХ ВСЮДИ ЩIЛЬНИХ ПIДМНОЖИН ЧИСЛОВОЇ ПРЯМОЇ

  • G. P. Horbal Yurii Fedkovych Chernivtsi National University
  • V. K. Maslyuchenko Yurii Fedkovych Chernivtsi National University

Анотація

Для довiльних злiченних всюди щiльних пiдмножин XY числової прямої  побудовано нарiзно полiномiальну скрiзь розривну функцiю f: X×Y.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Mazur S., Orlicz W.GrundlegendeEigenschaften derpolinomischenOperationen//StudiaMath.–1935. – 5. – P. 50-68.

Косован В. М., Маслюченко В. К. Нарiзно полiномiальнi функцiї // Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту. В. 374. Математика. — Чернiвцi: Рута, 2008. -– С. 66-74.

Косован В. М., Маслюченко В. К. Нарiзно полiномiальнi функцiї на довiльних пiдмножинах Rn// Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту. Вип. 454. Математика. — Чернiвцi: Рута, 2009. — С. 50-53.

Косован В. М., Маслюченко В. К. Про нарiзно сталi та стало-лiнiйнi функцiї// Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту. Серiя: математика.: зб. наук. пр. – 1. №3. – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т. 2011. – С. 44-49.

Косован В. М., Маслюченко В. К. Про (m,n)полiномiальнi функцiї на добутках та нарiзно полiномiальнi функцiї на хрестах// Наук. вiсник Чернiвецького ун-ту. Серiя: математика.: зб. наук. пр. –

-3. №3. – Чернiвцi: Чернiвецький нац. ун-т. 2012. – С. 108-113.

Косован В. М., Маслюченко В. К. Про полiномiальнiсть нарiзно сталих функцiй// Карпатськi математичнi публiкацiї. – 2014. – 5. №3. – С. 61-66.

Косован В. М. Про полiномiальнiсть нарiзно полiномiальних функцiй вiд багатьох змiнних// Бук. мат. журн. –2014.– 2. №2-3. – С. 126-129.

Косован В. М., Маслюченко В. К. Про полiномiальнiстьнарiзнополiномiальнихфункцiйнадобутках комплексних банахових просторiв// Мат. вiсн. НТШ. – 2008. – 5. – С. 89-96.

Плiчко А. М. Полiномiальнiсть нарiзно полiномiальних операторiв// Мат. вiсн. НТШ. – 2014. – 11. – С. 33-35.

Волошин Г. А., Косован В. М., Маслюченко В. К. Умова Гаара та сукупна полiномiальнiсть нарiзно полiномiальних функцiй// Укр. мат. журн. – 2017. – 69. №1. – С. 17-27.

Волошин Г. А., Косован В. М., Маслюченко В. К. Умова Гаара i тригонометричнi полiноми// Збiрник праць Iн-ту. математики НАН України. – 2017. – 14. №1. – С. 103-115.

Маслюченко В. К. Елементи теорiї множин. – Чернiвцi: Рута, 2002. – С 132.

Опубліковано
2017-12-24
Як цитувати
[1]
Horbal, G. і Maslyuchenko, V. 2017. СКРIЗЬ РОЗРИВНI НАРIЗНО ПОЛIНОМIАЛЬНI ФУНКЦIЇ НА ДОБУТКАХ ВСЮДИ ЩIЛЬНИХ ПIДМНОЖИН ЧИСЛОВОЇ ПРЯМОЇ. Буковинський математичний журнал. 5, 3-4 (Груд 2017).
Розділ
Статті