РОЗВ'ЯЗНIСТЬ ПОЧАТКОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ НЕЯВНОГО ПIВЛIНIЙНОГО ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-ОПЕРАТОРНОГО РIВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ

  • О. Л. Півень Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В.Н.Каразiна

Анотація

Встановлено теореми iснування та єдиностi розв'язку деяких початкових задач для неявного пiвлiнiйного абсрактного диференцiального рiвняння другого порядку. Результати застосовуються до рiвнянь з частинними похiдними не типу Ковалевської

Existence and uniqueness theorem for some initial problems for second order implicit semilinear differential-operator equation are obtained. Rezults are applied to partial differential equations, which are not equations of Kovalevskaya type.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2017-02-19
Як цитувати
[1]
Півень, О. 2017. РОЗВ’ЯЗНIСТЬ ПОЧАТКОВИХ ЗАДАЧ ДЛЯ НЕЯВНОГО ПIВЛIНIЙНОГО ДИФЕРЕНЦIАЛЬНО-ОПЕРАТОРНОГО РIВНЯННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ. Буковинський математичний журнал. 4, 3-4 (Лют 2017).
Розділ
Статті