АПРОКСИМАЦIЯ ЗАДАЧI ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НА ВIДРIЗКУ СIМ'ЄЮ ОПТИМIЗАЦIЙНИХ ЗАДАЧ НА ЧАСОВИХ ШКАЛАХ

  • В. В. Могильова Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут"

Анотація

В роботi доведено, що сiм'я функцiй Белмана Vλt0,x задачi оптимального керування на t0,t1Tλ локально рiвномiрно збiгається вRd до функцiї Белмана Vt0,x задачi оптимального керування на t0,t1, при умовi, що suptt0,t1Tλμλt0, при λ0, де μλt функцiя зернистостi Tλ.


There is proved that the family value functions Vλt0,x of the optimal control problem on t0,t1Tλ converges locally uniformly in Rd to the value function Vt0,x of the optimal control in the t0,t1, provided that suptt0,t1Tλμλt0, with λ0, where μλt is the graininess function of Tλ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2017-02-19
Як цитувати
[1]
Могильова, В. 2017. АПРОКСИМАЦIЯ ЗАДАЧI ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ НА ВIДРIЗКУ СIМ’ЄЮ ОПТИМIЗАЦIЙНИХ ЗАДАЧ НА ЧАСОВИХ ШКАЛАХ. Буковинський математичний журнал. 4, 3-4 (Лют 2017).
Розділ
Статті