ПРО ЗВ'ЯЗОК МIЖ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМИ РОЗВ'ЯЗКАМИ ПАРАБОЛIЧНИХ РIВНЯНЬ I РIВНЯНЬ З ДРОБОВИМИ ПОХIДНИМИ

  • М. І. Матійчук Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича

Анотація

Встановлюється зв'язок мiж функцiями Грiна задачi Кошi для параболiчних рiвнянь i вiдповiдних рiвнянь з дробовою похiдною. На його основi виводяться оцiнки компонент функцiї Грiна i будується розв'язок та фундаментальний розв'язок задачi Кошi зi змiнними коефiцi№нтами фрактальних рiвнянь.

It is established the connection between Green functions of the Cauchy problem for parabolic equations and related equations with fractional derivative. On the basis of such connection estimates of component of Green function are derived and the solution and the fundamental solution of the Cauchy problem with variable coecients of fractal equations are constructed.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2017-02-19
Як цитувати
[1]
Матійчук, М. 2017. ПРО ЗВ’ЯЗОК МIЖ ФУНДАМЕНТАЛЬНИМИ РОЗВ’ЯЗКАМИ ПАРАБОЛIЧНИХ РIВНЯНЬ I РIВНЯНЬ З ДРОБОВИМИ ПОХIДНИМИ. Буковинський математичний журнал. 4, 3-4 (Лют 2017).
Розділ
Статті