IСНУВАННЯ ПРОМIЖНИХ КУСКОВО ЛIНIЙНИХ ТА НЕСКIНЧЕННО ДИФЕРЕНЦIЙОВНИХ ФУНКЦIЙ

  • В. К. Маслюченко Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича
  • О. В. Маслюченко Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича
  • В. С. Мельник Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича

Анотація

Для рiзних промiжкiв Ι, напiвнеперервних вiдповiдно зверху та знизу функцiй g:Ι та h:Ι, таких, що g(x) < h(x) на I, та константи γgx0,hx0 для деякого x0Ι знаходяться промiжнi кусково лiнiйнi та нескiнченно диференцiйовнi функцiї, що набувають значення γ в точцi x0.

For given interval Ι, semicontinuous upper and lower respectively functions g : g:Ι and h:Ι, such, that g(x) < h(x) on I, and a constant γgx0,hx0 for some x0Ι we find intermediate piecewise linear and infinitely differentiable function, that gain γ in x0.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2017-02-19
Як цитувати
[1]
Маслюченко, В., Маслюченко, О. і Мельник, В. 2017. IСНУВАННЯ ПРОМIЖНИХ КУСКОВО ЛIНIЙНИХ ТА НЕСКIНЧЕННО ДИФЕРЕНЦIЙОВНИХ ФУНКЦIЙ. Буковинський математичний журнал. 4, 3-4 (Лют 2017).
Розділ
Статті