ПАРАБОЛIЧНI РIВНЯННЯ З ВИРОДЖЕННЯМИ НА ПОЧАТКОВIЙ ГIПЕРПЛОЩИНI

  • С. Д. Івасишен Нацiональний технiчний унiверситет України Київський полiтехнiчний iнститут
  • І. П. Мединський Нацiональний унiверситет Львiвська полiтехнiка
  • Г. С. Пасічник Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича

Анотація

Наведено короткий огляд результатiв учнiв С. Д. Ейдельмана, що стосуються побудови, дослiдження i застосування фундаментального розв'язку задачi Кошi для параболiчних i деяких ультрапараболiчних типу Колмогорова рiвнянь з виродженнями на початковiй гiперплощинi.

A brief review of results of S.D.Eidelman's disciples is presented. These results relate to construction, research and application of fundamental solution of the Cauchy problem for parabolic and some ultraparabolic Kolmogorov equations with degenerations on initial hyperplane.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2017-02-19
Як цитувати
[1]
Івасишен, С., Мединський, І. і Пасічник, Г. 2017. ПАРАБОЛIЧНI РIВНЯННЯ З ВИРОДЖЕННЯМИ НА ПОЧАТКОВIЙ ГIПЕРПЛОЩИНI. Буковинський математичний журнал. 4, 3-4 (Лют 2017).
Розділ
Статті