ВЛАСТИВОСТI ОБ'ЄМНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ УЛЬТРАПАРАБОЛIЧНИХ РIВНЯНЬ ДОВIЛЬНОГО ПОРЯДКУ

  • В. С. Дронь Iнститут прикладних проблем механiки i математики iм. Я.С.Пiдстригача НАН України, Львiв
  • С. Д. Івасишен Iнститут прикладних проблем механiки i математики iм. Я.С.Пiдстригача НАН України, Львiв

Анотація

Розглядається задача Кошi для виродженого параболiчного рiвняння типу Колмогорова довiльного порядку iз залежними лише вiд часової змiнної t коефiцiєнтами. Встановлюються властивостi вiдповiдного такiй задачi об'ємного потенцiалу в просторах Гельдера зростаючих при x функцiй. З цих властивостей випливає коректна розв'язнiсть задачi Кошi з однорiдними початковими умовами.

A Cauchy problem for degenerate parabolic equation of Kolmogorov type of arbitrary order with dependent on only time-variable t coecients is considered. Properties of a volume potential which corresponding to the problem are established in Holder spaces of increased as x functions. From these properties a well-posedness of the Cauchy problem with homogeneous initial conditions is implied.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Опубліковано
2017-02-19
Як цитувати
[1]
Дронь, В. і Івасишен, С. 2017. ВЛАСТИВОСТI ОБ’ЄМНОГО ПОТЕНЦIАЛУ ДЛЯ ОДНОГО КЛАСУ УЛЬТРАПАРАБОЛIЧНИХ РIВНЯНЬ ДОВIЛЬНОГО ПОРЯДКУ. Буковинський математичний журнал. 4, 3-4 (Лют 2017).
Розділ
Статті