Теореми про проміжну афінну функцію для опуклої і вгнутої функцій

  • В. К. Маслюченко
  • В. С. Мельник

Анотація

Для опуклої множини E R  отримано різні умови, при виконанні яких для опуклих вгору і вниз функцій g , h : E R , таких, що g ( x ) h ( x )  на E , існує афінна функція f : E R , для якої g ( x ) f ( x ) h ( x )  на E .

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Маслюченко, В. і Мельник, В. 1. Теореми про проміжну афінну функцію для опуклої і вгнутої функцій. Буковинський математичний журнал. 4, 1-2 (1).
Розділ
Статті