Extrapolation problem for functionals of stationary processes with missing observations

  • M. P. Moklyachuk
  • M. I. Sidei

Анотація

Досліджується задача оптимального лінійного оцінювання функціонала від невідомих значень стаціонарного стохастичного процесу за даними спостережень процесу з шумом. Знайдені формули для обчислення середньоквадратичної похибки та спектральної характеристики оптимальної оцінки функціонала за умови, що спектральні щільності процесів відомі. У випадку, коли вигляд спектральних щільностей невідомий, але задані множини допустимих спектральних щільностей, застосовано мінімаксний метод оцінювання. Для заданих множин допустимих спектральних щільностей визначені найменш сприятливі спектральні щільності та мінімаксні спектральні характеристики оптимальної лінійної оцінки функціонала.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Moklyachuk, M. і Sidei, M. 1. Extrapolation problem for functionals of stationary processes with missing observations. Буковинський математичний журнал. 4, 1-2 (1).
Розділ
Статті