Лінійна багатопараметрична спектральна задача та чисельний метод її розв'язування

  • О. С. Ярошко
  • Б. М. Подлевський
  • В. В. Хлобистов

Анотація

Застосовано варіаційний підхід для розв'язання багатопараметричної задачі на власні значення. Доведено еквівалентність спектральної задачі та відповідної варіаційної задачі. Побудовано чисельний метод для відшукання розв'язку варіаційної задачі та доведено локальну збіжність цього методу. Крім того, проведено та проаналізовано ряд числових експериментів, що ілюструють роботу методу.
 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Ярошко, О., Подлевський, Б. і Хлобистов, В. 1. Лінійна багатопараметрична спектральна задача та чисельний метод її розв’язування. Буковинський математичний журнал. 3, 2 (1).
Розділ
Статті