Задача з інтегро-крайовими умовами для системи рівнянь Ляме у просторах майже періодичних функцій

  • В. С. Ільків
  • З. М. Нитребич
  • П. Я. Пукач

Анотація

У шарі  [ 0 , T ] × R p [0,T]\times\mathbb{R}^p  досліджено задачу з інтегро-крайовими умовами за часовою координатою  t [ 0 , T ] t\in[0,T]  для узагальненої системи рівнянь Ляме динамічної теорії пружності у класі майже періодичних за просторовими змінними  x 1 , , x p x_1,\dotsc,x_p  функцій. Знайдено критерій єдиності та необхідні, необхідні і достатні, а також достатні умови існування розв'язку цієї задачі. Для розв'язання проблеми малих знаменників, які виникли при побудові розв'язку задачі, використано метричний підхід.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Ільків, В., Нитребич, З. і Пукач, П. 1. Задача з інтегро-крайовими умовами для системи рівнянь Ляме у просторах майже періодичних функцій. Буковинський математичний журнал. 3, 2 (1).
Розділ
Статті