Нарізно неперервні відображення зі значеннями в просторах функцій

  • О. Д. Мироник

Анотація

Показано, що для топологічних просторів  X 1 , , X n , T X_1,\dots, X_n, T , таких, що X 2 , , X n X_2,\dots, X_n  задовольняють першу, а  T T  - другу аксіоми зліченності, у кожного нарізно неперервного відображення  f f , що задане на добутку  X = X 1 × × X n X=X_1\times \dots \times X_n  і набуває значень у просторах  C p ( T ) C_p(T)  чи  C k ( T ) C_k(T)  всіх неперервних функцій  z : T R z: T\to \mathbb{R}  з топологією поточкової чи компактної збіжності відповідно, множина  C ( f ) C(f)  його точок неперервності є залишковою в  X X .

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Мироник, О. 1. Нарізно неперервні відображення зі значеннями в просторах функцій. Буковинський математичний журнал. 3, 3-4 (1).
Розділ
Статті