Фундаментальна матриця розв'язків задачі Коші для одного класу вироджених параболічних систем

  • Г. П. Малицька
  • І. В. Буртняк

Анотація

Досліджено задачу Коші для одного класу вироджених параболічних систем, які є системами типу Колмогорова з довільною скінченою кількістю груп змінних виродження параболічності. Побудовано фундаментальну матрицю розв'язків задачі Коші та встановлено оцінки похідних для систем з сталими коефіцієнтами в параболічній частині.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Малицька, Г. і Буртняк, І. 1. Фундаментальна матриця розв’язків задачі Коші для одного класу вироджених параболічних систем. Буковинський математичний журнал. 3, 3-4 (1).
Розділ
Статті