МIЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦIЯ "МАТЕМАТИКА ТА IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ", ПРИСВЯЧЕНА 55-РIЧЧЮ ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ТА IНФОРМАТИКИ

  • R. I. Petryshyn Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
  • O. V. Martynyuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
Ключові слова: Мiжнародна наукова конференцiя, факультет математики та iнформатики

Анотація

Мiжнародна наукова конференцiя "Математика та iнформацiйнi технологiї", присвячена 55-рiччю факультету математики та iнформатики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

[1] Мартинюк О.В., Житарюк І.В. Факультет математики та інформатики: історія та сьогодення. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 55-річчю факультету математики та інформатики, 28-30 вересня 2023 р. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2023. - С. 3-6.
References
[1] Martynyuk O.V., Jitariuk I.V. Faculty of Mathematics and Informatics: History and Present. Materials of the international scientific conference dedicated to the 55th anniversary of the Faculty of Mathematics and Informatics, September 28-30, 2023 - Chernivtsi: Chernivtsi National University, 2023. - P. 3-6.
Опубліковано
2024-01-03
Як цитувати
[1]
Petryshyn, R. і Martynyuk, O. 2024. МIЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦIЯ "МАТЕМАТИКА ТА IНФОРМАЦIЙНI ТЕХНОЛОГIЇ", ПРИСВЯЧЕНА 55-РIЧЧЮ ФАКУЛЬТЕТУ МАТЕМАТИКИ ТА IНФОРМАТИКИ. Буковинський математичний журнал. 11, 2 (Січ 2024), 8-10.