АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА Pω(Y0, Y1,±∞)-РОЗВ'ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З ДОБУТКОМ РІЗНИХ ТИПІВ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ ВІД НЕВІДОМОЇ ФУНКЦІЇ ТА ЇЇ ПЕРШОЇ ПОХІДНОЇ

  • O. O. Chepok Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса, Україна
Ключові слова: нелінійні диференціальні рівняння другого порядку, асимптотичні зображення розв'язків, $P_{\omega}(Y_0,Y_1,\pm\infty)$-розв'язки, швидко змінні функції, правильно змінні функції, повільно змінні перші похідні

Анотація

Задача встановлення умов iснування, а також знаходженння асимптотичних зображень розв’язкiв диференцiальних рiвняння, якi мiстять у правiй частинi нелiнiйностi рiзних типiв є однiєю з найважливiших задач якiсної теорiї диференцiальних рiвнянь. У данiй роботi розглянутi диференцiальнi рiвняння другого порядку, якi мiстять у правiй частинi добуток правильно змiнної нелiнiйностi вiд невiдомої функцiї та швидко змiнної нелiнiйностi вiд похiдної невiдомої функцiї при прямуваннi вiдповiдних аргументiв до нуля або нескiнченностi. Отримано необхiднi та достатнi умови iснування повiльно змiнних P!(Y0; Y1;±∞)-розв’язкiв таких рiвнянь. Також отриманi асимптотичнi зображення таких розв’язкiв та їх похiдних першого порядку. При накладаннi додаткових умов на коефiцiєнти характеристичного рiвняння вiдповiдної еквiвалентної системи квазiлiнiйних диференцiальних рiвнянь встановлено, що таких P!(Y0; Y1;±∞)-розв’язкiв у рiвняння iснує однопараметрична сiм’я. Подiбнi результати були отриманi ранiше при розглядi рiвнянь другого порядку, якi мiстять у правiй частинi добуток швидко змiнної функцiї вiд невiдомої функцiї та правильно змiнної функцiї вiд похiдної невiдомої функцiї при прямуваннi аргументiв до нуля або нескiнченностi. Для рiвнянь, якi розглядаються у данiй роботi, подiбнi результати є новими.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References
[1] Bingham N.H., Goldie C.M., Teugels J.L. Regular variation. Encyclopedia of mathematics and its applications. Cambridge university press, Cambridge, 1987.
[2] Chepok O. O. Asymptotic Representations of Regularly Varying P!(Y0; Y1; 0)-Solutions of a Differential Equation of the Second Order Containing the Product of Different Types of Nonlinearities of the Unknown Function and its Derivative. J. Math. Sci. (N.Y.) .2023, 274 (1), 142–155. doi:10.1007/s10958- 023-06576-x. (translation of Neliniini Kolyvannya. 2022, 25(1), 133-–144. doi:10.4213/mzm9371 (in Ukrainian))
[3] Evtukhov V. M., Chernikova A. G. On the asymptotics of solutions of second-order ordinary differential equations with rapidly varying nonlinearities. Ukrainian Math. J. 2019,71 (1), 73–91. (in Russian)
[4] Evtukhov V.M., Samoilenko A.M. Asymptotic Representations of Solutions of Nonautonomous Ordinary Differential Equations with Regularly Varying Nonlinearities Differ. Equ. 2011, 47 (5), 627-649. doi:10.1134/S001226611105003X
[5] Evtukhov V.M., Samoilenko A.M. Conditions for the existence of solutions of real nonautonomous systems of quasilinear differential equations vanishing at a singular point. Ukrainian Math. J. 2010, 62 (1), 56–86. doi:10.1007/s11253-010-0333-7(in Russian)
[6] Maric V. Regular Variation and differential equations. Springer (Lecture notes in mathematics, 1726).2000.
[7] Seneta E. Regularly varying functions. Lecture Notes in Math. Berlin: Springer-Verlag. 1976, 508. doi:10.1007/BFb0079658
Опубліковано
2023-12-31
Як цитувати
[1]
Chepok, O. 2023. АСИМПТОТИЧНА ПОВЕДІНКА Pω(Y0, Y1,±∞)-РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ З ДОБУТКОМ РІЗНИХ ТИПІВ НЕЛІНІЙНОСТЕЙ ВІД НЕВІДОМОЇ ФУНКЦІЇ ТА ЇЇ ПЕРШОЇ ПОХІДНОЇ. Буковинський математичний журнал. 11, 2 (Груд 2023), 41-50. DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2023.02.04.