НЕОДНОРIДНА КРАЙОВА ЗАДАЧА З НЕЛОКАЛЬНИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНОГО РIВНЯННЯ З ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ З ОПЕРАТОРОМ УЗАГАЛЬНЕНОГО ДИФЕРЕНЦIЮВАННЯ

  • V. S. Ilkiv Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна
  • N. I. Strap Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна
  • I. I. Volianska Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна
Ключові слова: крайова задача, нелокальна гранична умова, неоднорiдне рiвняння в частинних похiдних, функцiї комплексної змiнної

Анотація

Досліджено неоднорідну нелокальну крайову задачу для рівняння з частинними похідними з оператором узагальненого диференціювання $B=z\frac{\partial}{\partial z}$, який діє на функцію скалярної комплексної змінної $z$. Доведено теорему єдиності та теорему існування розв'язку задачі у банахових просторах функцій зі значеннями у шкалі соболєвських просторів. Показано коректність за Адамаром задачі, що відрізняє її від некоректної за Адамаром задачі з багатьма просторовими комплексними змінними, розв'язність якої пов'язана з проблемою малих знаменників.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

[1] Власiй О.Д., Пташник Б.Й. Нелокальна крайова задача для лiнiйних рiвнянь iз частинними похiдними, не розв’язних вiдносно старшої похiдної за часом. Укр. мат. журн. 2007, 59 (3), 370–381. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164082
[2] Iлькiв В.С., Страп Н.I. Нелокальна крайова задача для рiвняння з частинними похiдними у багатовимiрнiй комплекснiй областi // Науковий вiсник Ужгородського ун-ту. Математика i iнформатика. 2013. 24 (1), – 60–72.
[3] Кондратiв Л.Й., Симотюк М.М., Тимкiв I.Р. Задача з нелокальними умовами для безтипних рiвнянь iз частинними похiдними зi сталими коефiцiєнтами з вiдхиленням. Прикарпатський вiсник НТШ. Число. 2018, 1 (45), 37–44. https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/11
[4] Пташник Б.Й., Iлькiв В.С., Кмiть I.Я., Полiщук В.М. Нелокальнi крайовi задачi для рiвнянь з частинними похiдними. Київ: Наук. думка, 2002, 416 с.
[5] Савка I.Я. Нелокальна задача iз залежними коефiцiєнтами в умовах для рiвняння другого порядку за часовою змiнною Карпат. мат. публ. 2010, 2 (2), 101 – 110.
[6] Goy T., Negrych M., Savka I. On nonlocal boundary value problem for the equation of motion of a homogeneous elastic beam with pinned-pinned ends. Carpathian Mathematical Publications. 2018, 10 (1), 105–113. https://doi.org/10.15330/cmp.10.1.105-113
[7] Il’kiv V.S., Strap N.I., Volyanska I.I. Conditions of solvability of the nonlocal boundary-value problem for a differential-operator equation with weak nonlinearity // J. Math. Sci. – August 14, 2021, 256 (6), 753–769.
[8] Il’kiv V.S., Strap N.I. Nonlocal boundary-value problem for a differential-operator equation with weak nonlinearity in the spaces of Dirichlet - Taylor series with fixed spectrum // J. Math. Sci. 2018, 231 (4), 572–585.
[9] Ilkiv V.S., Strap N.I., Volyanska I.I. Nonlocal boundary value problem for an equation with differentiation operator z\dfrac{\partial}{\partial z} in a refined Sobolev scale // J. Math. Sci. 2023, 273 (6), 885–900.
[10] Il’kiv V.S., Strap N.I., Volyanska I.I. Solvability Conditions for the Nonlocal Boundary-Value Problem for a Differential-Operator Equation with Weak Nonlinearity in the Refined Sobolev Scale of Spaces of Functions of Many Real Variables // Ukrainian mathematical journal. 2020. 72 (4), 515–535.
[11] Kalenyuk P.I., Kohut I.V., Nytrebych Z.M. Problem with nonlocal two-point condition in time for a homogeneous partial differential equation of infinite order with respect to space variables Journal of Mathematical Sciences. 2010, 167 (1), 1–15. https://doi.org/10.1007/s10958-010-9898-9
[12] Waerden B. L. van der (Bartel Leendert) Algebra. Ungar, New York, 1970.
References
[1] Vlasii O.D., Ptashnyk B.I. Nonlocal boundary-value problem for linear partial differential equations unsolved with respect to the higher time derivative. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 2007, 59 (3), 370–381. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/164082 (in Ukrainian)
[2] Ilkiv V.S., Strap N.I. Nonlocal boundary value problem for partial differential equation in a multidimensional complex domain // Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series of Mathematics and Informatics. 2013. 24 (1), 60–72. (in Ukrainian)
[3] Kondrativ L.Yo., Symotyuk M.M., Tymkiv I.R. Problem with nonlcal conditions for partial diffeential equations with constant coefficitnts with delay. Precarpathian bulletin of Shevchenko Scientific Society Number. 2018, 1 (45), 37–44. https://pvntsh.nung.edu.ua/index.php/number/article/view/11 (in Ukrainian)
[4] Ptashnyk B.I., Il’kiv V.S., Kmit‘ I.Ya., Polishchuk V.M. Nonlocal boundary value problems for partial differential equations. Кyiv: Naukova dumka, 2002, 416 p. (in Ukrainian)
[5] Savka I.Ya. Nonlocal problem with dependent coefficients in conditions for the second-order equation in time variable Carpathian Mathematical Publications. 2010, 2 (2), 101 – 110. (in Ukrainian)
[6] Goy T., Negrych M., Savka I. On nonlocal boundary value problem for the equation of motion of a homogeneous elastic beam with pinned-pinned ends. Carpathian Mathematical Publications. 2018, 10 (1), 105–113. https://doi.org/10.15330/cmp.10.1.105-113
[7] Il’kiv V.S., Strap N.I., Volyanska I.I. Conditions of solvability of the nonlocal boundary-value problem for a differential-operator equation with weak nonlinearity // J. Math. Sci. – August 14, 2021, 256 (6), 753–769.
[8] Il’kiv V.S., Strap N.I. Nonlocal boundary-value problem for a differential-operator equation with weak nonlinearity in the spaces of Dirichlet - Taylor series with fixed spectrum // J. Math. Sci. 2018. 231 (4), 572–585.
[9] Ilkiv V.S., Strap N.I., Volyanska I.I. Nonlocal boundary value problem for an equation with differentiation operator z\dfrac{\partial}{\partial z} in a refined Sobolev scale // J. Math. Sci. 2023. 273 (6), 885–900.
[10] Il’kiv V.S., Strap N.I., Volyanska I.I. Solvability Conditions for the Nonlocal Boundary-Value Problem for a Differential-Operator Equation with Weak Nonlinearity in the Refined Sobolev Scale of Spaces of Functions of Many Real Variables // Ukrainian mathematical journal. 2020. 72 (4), 515–535.
[11] Kalenyuk P.I., Kohut I.V., Nytrebych Z.M. Problem with nonlocal two-point condition in time for a homogeneous partial differential equation of infinite order with respect to space variables Journal of Mathematical Sciences. 2010, 167 (1), 1–15. https://doi.org/10.1007/s10958-010-9898-9
[12] Waerden B. L. van der (Bartel Leendert) Algebra. Ungar, New York, 1970.
Опубліковано
2023-12-31
Як цитувати
[1]
Ilkiv, V., Strap, N. і Volianska, I. 2023. НЕОДНОРIДНА КРАЙОВА ЗАДАЧА З НЕЛОКАЛЬНИМИ УМОВАМИ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦIАЛЬНОГО РIВНЯННЯ З ЧАСТИННИМИ ПОХIДНИМИ З ОПЕРАТОРОМ УЗАГАЛЬНЕНОГО ДИФЕРЕНЦIЮВАННЯ. Буковинський математичний журнал. 11, 2 (Груд 2023), 127-140. DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2022.01.13.