Задача з малим параметром при похідних у гіперболічній системі лінійних рівнянь першого порядку

  • О. В. Флюд

Анотація

Розглянуто початково-крайову задачу для системи  n + m n+m  сингулярно збурених лінійних рівнянь з частинними похідними першого порядку на площині, причому малий параметр є множником при різних частинних похідних. Побудовано та обґрунтовано асимптотичне розвинення довільного порядку розв'язку системи за степенями малого параметра.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Флюд, О. 1. Задача з малим параметром при похідних у гіперболічній системі лінійних рівнянь першого порядку. Буковинський математичний журнал. 2, 1 (1).
Розділ
Статті