Вектор-функції Гріна крайових задач для модельного рівняння Фоккера-Планка-Колмогорова нормального марковського процесу

  • Н. І. Турчина
  • С. Д. Івасишен

Анотація

Розглядаються задачі Діріхле та Неймана в півпросторі для модельного рівняння Фоккера-Планка-Колмогорова нормального марковського процесу. Знайдено в явному вигляді та досліджено властивості вектор-функцій Гріна цих задач.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.
Як цитувати
[1]
Турчина, Н. і Івасишен, С. 1. Вектор-функції Гріна крайових задач для модельного рівняння Фоккера-Планка-Колмогорова нормального марковського процесу. Буковинський математичний журнал. 2, 1 (1).
Розділ
Статті