ВЛАСТИВОСТI ПЕРЕТВОРЕННЯ АБЕЛЯ–ПУАССОНА ФОРМАЛЬНИХ РЯДIВ ЕРМIТА

  • V. V. Gorodetskyi Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
  • O. V. Martynyuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
  • S. V. Martynyuk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
  • R. S. Kolisnyk Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
Ключові слова: задача Коші, перетворення Абеля-Пуассона, простори типу S, ряди Ерміта, гармонійний осцилятор

Анотація

У роботі досліджуються властивості перетворення Абеля--Пуассона формальних рядів Ерміта (властивість диференційовності, граничні властивості). Такі ряди ототожнюються з лінійними неперервними функціоналами, заданими на просторі $S_{1/2}^{1/2}$, який відноситься до просторів типу $S$. Простір $S_{1/2}^{1/2}$ збігається з класом аналітичних векторів гармонійного осцилятора -- оператора -- $d^2/dx^2+x^2$, який є невід'ємним і самоспряженим у гільбертовому просторі $L_2(\mathbb{R})$. Знайдено явний вигляд функції, яка є ядром перетворення Абеля--Пуассона, досліджені властивості цієї функції. Дається застосування такого перетворення при дослідженні розв'язності задачі Коші для рівняння з частинними похідними, яке вироджується.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

[1] Komatsu H. Hyperfunktions. Lect. Notes in Math. 1973, 287. 164.
[2] Sato M. Theory of hyperfunktions. I. J. Fact. Univ., Sect. I, 1959. 133–193.
[3] Городецький В.В. Проблема локалiзацiї Рiмана : деякi аспекти та застосування. Чернiвцi : Рута, 1998. 256. (in Ukrainian)
[4] Городецький В.В. Множини початкових значень гладких розв’язкiв диференцiально-операторних рiвнянь параболiчного типу. Чернiвцi : Рута, 1998. 219. (in Ukrainian)
[5] Городецький В.В. Еволюцiйнi рiвняння в злiченно-нормованих просторах нескiнченно диференцiйовних функцiй. Чернiвцi : Рута, 2008. 400. (in Ukrainian)
[6] Городецький В.В., Мартинюк О.В. Параболiчнi псевдодиференцiальнi рiвняння з аналiтичними символами у просторах типу S : Монографiя. Чернiвцi : Технодрук, 2019. 280. (in Ukrainian)
References
[1] Komatsu H. Hyperfunktions. Lect. Notes in Math. 1973, 287. 164.
[2] Sato M. Theory of hyperfunktions. I. J. Fact. Univ., Sect. I, 1959. 133–193.
[3] Gorodetskyi V.V. The problem of Riemann localization: aspects and application. Chernivtsi : Ruta, 1998. 256. (in Ukrainian)
[4] Gorodetskyi V.V. The sets of initial values for smooth solutions of differential-operator equations of parabolic type. Chernivtsi: Ruta, 1998. 219. (in Ukrainian)
[5] Gorodetskyi V.V. Evolution equations in countably normed spaces of infinitely differentiable functions. Chernivtsi: Ruta, 2008. 400. (in Ukrainian)
[6] Gorodetskyi V.V., Martynyuk O.V. Parabolic pseudo-differential equations with analytic symbols in S-type spaces : Monograph. Chernivtsi : Tekhodruk, 2019. 280. (in Ukrainian)
Опубліковано
2023-09-28
Як цитувати
[1]
Gorodetskyi, V., Martynyuk, O., Martynyuk, S. і Kolisnyk, R. 2023. ВЛАСТИВОСТI ПЕРЕТВОРЕННЯ АБЕЛЯ–ПУАССОНА ФОРМАЛЬНИХ РЯДIВ ЕРМIТА. Буковинський математичний журнал. 11, 1 (Вер 2023), 80-93. DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2023.01.07.