ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ В ЗАДАЧI ДIРIХЛЕ ДЛЯ ЕЛIПТИЧНИХ РIВНЯНЬ З ВИРОДЖЕННЯМ

  • I. D. Pukalskyy Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
  • B. O. Yashan Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
Ключові слова: задача Діріхле, степеневі особливості, інтерполяційні нерівності, апріорні оцінки, гельдерові простори, теорема Арчела

Анотація

Досліджується задача оптимального керування системою, що описується задачею Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку. Розглянуто випадок внутрішнього керування. Критерій якості задається об'ємним інтегралом. Коефіцієнти рівняння допускають степеневі особливості довільного порядку за будь-якими змінними на деякій множині точок. Встановлено необхідні і достатні умови існування оптимального розв'язку системи, що описується крайовою задачею для еліптичного рівняння з виродженням.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

References
[1] Lions J.-L. Optimal control of systems governed by partial differential equations. Mir, Moscow, 1972. 416 p. (in Russian)
[2] Pukalskyi I. D. A parabolic boundary-value problem and a problem of optimal control. Journal of mathematical sciences 2011, 174, 2, 159–168. doi: 10.1007/s10958-011-0287-9
[3] Pukalskyi I. D. The Green’s function of a parabolic boundary value problem and an optimization problem. Ukrainian Mathematical Journal, Kyiv, 2000, 52, 4, 567-571.
[4] Pukalskyi I. D., Matiychuk M. I. On applications of the Green’s functions of parabolic boundary value problems to optimal equation problems. Ukrainian Mathematical Journal, 1985, 37, 6, 738-744.
[5] Pukal’skii I.D., Yashan B.O. Multipoint boundary value problem of optimal control for parabolic equations with degeneration Матhематical mетhоds and physicoмеchanical fields, 2020, 63, 4, 17-33.
[6] Friedman A. Partial differential equations of parabolic type. – M.:World, 1968. – 427p.
[7] Pukal’skii I.D. The Cauchy problem for non-uniformly parabolic equations with power singularities. Матhематical mетhоds and physicoмеchanical fields, 2021, 64, 2, 31-41.
[8] Matiychuk M. I. Parabolic and elliptic problems in Dini spaces: – Chernivtsi, 2010 – 248 p.
[9] Agmon S., Douglas A., Nirenberg L. Estimates near the boundary of solutions of elliptic equations in partial derivatives under common boundary conditions. M. : IL, 1962. 205 p.
[10] Baev A., Kovalevskii R., Kobylinskii P. On degenerate elliptic equations of high order and pseudodifferential operators with degeneration. Doklady Mathematics, 2016, 93, 659-662. doi: 10.1134/S1064562416060168
[11] Urev M. Convergence of the finite element method for an elliptic equation with strong degeneration. Journal of Applied and Industrial Mathematics. 2014, 8, 411-421. doi: 10.1134/S1990478914030144
[12] Muratbekov M., Igissinov S. Estimates of Eigenvalues of a Semiperiodic Dirichlet Problem for a Class of Degenerate Elliptic Equations. Symmetry, 2022, 14, 8 pages. doi: https://doi.org/10.3390/sym14040692
[13] Aldashev S., Kitaibekov E. Well-Posedness of the Dirichlet Problem in a Cylindrical Domain for Three-Dimensional Elliptic Equations with Degeneration of Type and Order. Ukrainian Mathematical Journal, 2018, 69, 1473-1478 doi: 10.1007/s11253-018-1446-7
[14] Gorban Y. Existence of entropy solutions for nonlinear elliptic degenerate anisotropic equations. Open Mathematics, 2017, 15, 768-786 doi: 10.1515/math-2017-0064
Опубліковано
2023-09-28
Як цитувати
[1]
Pukalskyy, I. і Yashan, B. 2023. ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ В ЗАДАЧI ДIРIХЛЕ ДЛЯ ЕЛIПТИЧНИХ РIВНЯНЬ З ВИРОДЖЕННЯМ. Буковинський математичний журнал. 11, 1 (Вер 2023), 115-125. DOI:https://doi.org/10.31861/bmj2023.01.10.